Logo

Volejte !

+420 733 174 820

 

  • znalecký posudek pro potřebu finančního úřadu - zjištění výše základu daně z převodu nemovitosti platí do doby vydání nového oceňovacího předpisu, maximálně však jeden rok. Roční lhůta je z důvodu počítání opotřebení staveb (stáří se stanovuje na celé roky, takže po roce se takto zjištěné ceny logicky změní. Oceňovací předpisy zpravidla (ne vždy) vychází k 1.1. každého roku.Rozhodující pro stanovení data jsou právní účinky kupní smlouvy, uvedené na razítku příslušného katastrálního úřadu, na zadní straně potvrzené smlouvy. Datum se také nachází na výpisu z listu vlastnictví z KN, oddíl E - nabývací tituly.
  • znalecký posudek pro účely stanovení tržní hodnoty (např. hypotenční úvěry), závěry znalce platí po dobu, kdy se nezmění poměry na trhu. A to může být teoreticky i druhý den, nebo za měsíc a pod. Dobu platnosti  posudku si každý bankovní dům (ČS, KB, ČSOB ...) stanovuje sám ve svých podmínkách a pohybuje se v řádu měsíců.