Logo

Volejte !

+420 733 174 820

Znalecký posudek je nejčastěji zpracoáván za účelem splnění daňové povinnosti vůči státu - finančnímu úřadu při převodu nemovitého majetku.
Dalším častým zadavatelem znaleckých posudků jsou soudy, kterým znalecké posudky pomáhají při rozhodování.
Znalecký posudek připravuje soudní znalec dle zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb v platném znění. Takto zjištěná cena nemá s obvyklou (tržní) cenou nic společného. Znalcem může být jedině osoba jmenovaná soudem nebo Ministrem spravedlnosti podle Zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Znalec musí splňovat především vysokou odbornou kvalifikaci a za výkon své činnosti je trestně zodpovědný.

Odhad nemovitosti (obvyklá cena nemovitosti, tržní ocenění, odhad tržní ceny) je zpracováván zpravidla pro účely bank, soudních komisařů - notářů a exekutorů, nebo v případě, že nás zajíma jak by byla oceňovaná nemovitost obchodovatelná na trhu. Odhad zpracovává odhadce, který stanovuje cenu nemovitosti většinou porovnáním se skutečně realizovanými prodeji porovnatelných nemovitostí v blízkém okolí. Odhadce svou činnost vykonává na základě živnostenckého oprávnění (koncese) dle zákona 455/1991 Sb. o živnostenckém podnikání. 

Znalecký posudek a odhad obvyklé (tržní) ceny znamená každý něco jiného a nelze je zaměňovat, protože rozdíly mezi nimi jsou zásadní. Liší se nejen v účelu pro jaký jsou zpracovávány ale i v metodice výpočtu.
V praxi je sice mnohdy zpracovávají stejní lidé, protože soudní znalci často působí i jako odhadci, ale celková cena oceňované nemovitosti je ve většině případů zcela odlišná.