Logo

Volejte !

+420 733 174 820

Oceňujeme veškerý nemovitý majetek :

 • obytné stavby (rodinné domy, bytové domy, rekreační domky a chalupy, rekreační a zahrádkářské chaty)
 • byty a nebytové prostory v budovách a halách
 • průmyslové stavby (budovy a haly pro průmysl, energetiku a vodní hospodářství)
 • zemědělské stavby (budovy a haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů, pro skladování a úpravu produktů)
 • dopravní stavby (budovy a haly pro garážování, opravy, údržbu a servis vozidel)
 • občanské stavby (administrativní budovy, hotely, budovy pro zdravotnictví a sociální péči, komunální služby, pro výuku, sport a tělovýchovu, pro obchod a stravování, ubytování a rekreaci)
 • inženýrské stavby
 • speciální průmyslové stavby
 • pozemky (včetně zemědělských a lesních)
 • trvalé porosty
 • lesní porosty
 • rybníky a vodní nádrže
 • majtková práva vyplívající z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických a obchodních poznatků